Privacybeleid

Wie we zijn

Ons website-adres is: https://buenavistasouvenirs.nl.

Buena Vista Souvenirs is onderdeel van Grand Café Buena Vista gelegen aan de Molenstraat 230 & 236,
2961AR in Kinderdijk en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Wij verkopen souvenirs uit onze fysieke winkel en hebben normaliter geen persoonlijke gegevens nodig of gebruiken deze voor andere doeleinden dan waar ze voor bestemd zijn. Als we wel personele gegevens gebruiken, vragen wij u expliciete toestemming om dit te mogen doen. Verder worden er geen persoonlijke gegevens op deze website opgeslagen.

Cookies

Buena Vista Souvenirs maakt alleen gebruik van functionele cookies op deze website voor een betere functie en gebruikerservaring voor onze bezoekers. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers opgeslagen.

Andere diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze restaurant- of evenementenservices, bezoekt u dan deze websites voor de geldende privacyregels.

Wijzigt de privacyverklaring

Grand Café Buena Vista behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het wordt daarom aanbevolen dat u deze Privacyverklaring regelmatig leest, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen. De laatste versie is altijd te raadplegen via de website.

 


Who we are

Our website address is: https://buenavistasouvenirs.nl.

Buena Vista Souvenirs is part of Grand Café Buena Vista located at Molenstraat 230 & 236,
2961AR in Kinderdijk and is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

What personal data we collect and why we collect it

We sell souvenirs from our physical store and don’t need or use any personal data normally. If we do, we ask explicit consent to do so. Futhermore, there is no personal data being stored on this website.

Cookies

Buena Vista Souvenirs only uses functional cookies on this website for better function and user experience for our visitors. No personal data of the visitors gets stored.

Other services

When you make use of our restaurant or event services, please visit these websites for the applicable privacy rules.

Changes Privacy statement

Grand Café Buena Vista reserves the right to make changes to this Privacy Statement. It is therefore recommended that you review this Privacy Statement regularly so that you are kept informed of these changes. The latest version can always be consulted via the website.